ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558

26 พ.ย. 2558
-


ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558

ของ ปอมท. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สกอ.
เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จะรุ่งหรือจะร่วง”
วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม
โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซนเตอร์ พอยท์ กรุงเทพฯ


คลิกสมัครที่นี่

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)