News

ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงอุดมศึกษา แก้ปัญหาการศึกษา ...

Hot News

รายละเอียดเพิ่มเติม Read More

อาจารย์ดีเด่นเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

News

Download Files:  แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560   หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห ...  Read More

การเสนอ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ความคิดเห็นการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน 18 เม.ย. 59

News

การเสนอ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ความคืดเห็นแนวทางการสร้างธรรมาภิบาล 18 เม.ย. 59

News

รายงานการศึกษาความคิดเห็นการปิด-เปิดภาคเรียนตามอาเซียน

News

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559

News

ศึกษาธิการ หารือ ปอมท. ร่วมร่างพ.ร.บ.อุดมศึกษา 17 ก.ย. 2558

News

ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธานสภา ...  Read More

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี2558

News

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี2558เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จะรุ่งหรือจะร่วง”วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแมนดาริน แ ...  Read More

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)