ประกาศกิจกรรม

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558

26 พ.ย. 2558
-

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558ของ ปอมท. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สกอ.เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จะรุ่งห ...  Read More

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)